20 „pomysłowych” inżynierów, którzy chyba powinni zmienić zawód

Według najlepszej uczelni na świecie, Massachusetts Institute of Technology czyli tzw. MIT, aby nabyć umiejętności inżyniera, potrzeba co najmniej dwóch lat intensywnej nauki. Jednak mam wrażenie, że ludzie z poniższej … Read More